Ödenti ve Belge Harçları


2016 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI 

 

1 Ocak 2016– 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

İlk kayıt ödentisi

  50,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (22-YTL x 12)

264,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

1800,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

1800,-TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti

  500,-TL

   

Kimlik Kartı yenileme ücreti

    25,-TL

Üye tanıtım belgeleri

    30,-YTL

SM/SMB Mühürü ücreti

  100,-TL

 

1 Ocak 2016 gününden itibaren geçmiş yıllara ait aidat borçları 2016 yılı aidatı olarak belirlenen 264,-TL üzerinden hesap edilerek tahsil edilecektir. Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

 

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU