Kayıt Koşulları


Başvuru
  • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Diploma veya çıkış aslı, 2 Adet Noter Onaylı veya okul onaylı sureti 
  • 2 adet İkametgah belgesi
  • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ,
  • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (yıl x 264 TL.)
  • Kayıt ücreti: 50 TL.

Eğer Yurt dışında okul bitirmiş ise YÖK.'den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdiki diploma aslı ve 2 adet noter tasdiki ayrıca istenecektir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-4181275

ŞARTNAME İNDİR