18.09.2015 TARİH VE 1096 SAYILI MECLİS KARARI


18.09.2015 TARİH VE 1096 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; “Kırsal yerleşim alanları dışarısında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bina derinliğinin ve bina cephesinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini ve çekme mesafelerini sağlamak şartı ile 40 metreden daha fazla yapılabilmesine ilgili idaresinin yetkili olmasına karar verilmiştir.