17.10.2014 TARİH VE 637 SAYILI MECLİS KARARI


17.10.2014 TARİH VE 637 SAYILI MECLİS KARARI:

Bina derinliğinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini sağlamak şartı ile;          

-(60.00) metreye kadar olan taleplerde yapı ruhsat veren idarenin Mimari Estetik Komisyonu,

-(60.00) metreden daha fazla olan taleplerde ise, Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.’ ifadesinin eklenmesine” karar verilmiştir.