15.08.2014 TARİH VE 438 SAYILI MECLİS KARARI


15.08.2014 TARİH VE 438 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya İli, Meram İlçesi, Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katların ticari kullanımı ile birlikte üst katlar ve zeminde bahçe alanları da tamamen ticaret olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple ilçe belediyesinin denetimleri zorlaşmakta ve imar kararlarına aykırı kullanım söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu durum otopark ihtiyacını arttırmakta, yol üzerinde parklanmaya sebebiyet vermektedir. Trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşmasından dolayı bu caddelere ait ticari kullanımlar aşağıdaki şekilde uygulanmasına” işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

YENİ MERAM CADDESİ,

ESKİ MERAM CADDESİ VE YAKA CADDESİNDE

 TİCARİ KULLANIMLAR VE TADİLATLAR

1) Konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal sit alanlarına ilave olarak, Yeni Meram Caddesi,                                                

 Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır. 

2) Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark yeri ayrılması, UKOME’ den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.

3) 1. fıkra çerçevesinde Mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgi imar planı değişikliği yapılmadan tadilata izin verilmeyecektir.

4) İmar planlarında 2 Katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.