17.03.2014 TARİH VE 127 SAYILI MECLİS KARARI


17.03.2014 TARİH VE 127 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar planı kararlarına göre inşa edilecek yapıların, yapı inşaat alanında artış getirmemek şartıyla; Yapı yaklaşma mesafeleri, bina yüksekliği, kat adetleri ve plan notları vb. gibi nedenlerle yapılaşmanın bulunduğu bölgenin sülietini, yapıların formunu ve estetiğini olumsuz etkileyen talepler ile plan kararlarının yetersiz olduğu anlaşılan taleplerin, Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul tarafından incelenmesi ve gerekli olması halinde plan ve plan notları vb. konuların Büyükşehir Estetik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra teklifin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilmesine karar verilmiştir.