Birim Maliyetler


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2017 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık
ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin
hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate
alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapının Mimarlık Hizmetlerine
Esas Olan Sınıfı

Yapının Birim Maliyeti 
(BM) TL/m2

 

 

2013

2014

2015

  

 2016

   

2017

I. Sınıf

 

(A) Grubu Yapılar

85.00 TL

 100.00TL

110.00TL

118.00TL

133.00TL

(B) Grubu Yapılar

145.00 TL

 160.00TL

170.00TL

180.00TL

198.00TL

 

 

II. Sınıf

 

(A) Grubu Yapılar

235.00 TL

 250.00TL

270.00TL

290.00TL

320.00TL

(B) Grubu Yapılar

320.00 TL

 350.00TL

370.00TL 

390.00TL

419.00TL

(C) Grubu Yapılar

370.00 TL

 400.00TL

430.00TL

460.00TL

502.00TL

 

 

III. Sınıf

 

(A) Grubu Yapılar

490.00 TL

 550.00TL

590.00TL 

 630.00TL

694.00TL

(B) Grubu Yapılar

585.00 TL

 650.00TL

700.00TL 

 750.00TL

838.00TL

 

 

IV. Sınıf

 

(A) Grubu Yapılar

650.00 TL

 700.00TL

750.00TL 

 800.00TL

882.00TL

(B) Grubu Yapılar

730.00 TL

 800.00TL

860.00TL

 920.00TL

1021.00TL

(C) Grubu Yapılar

840.00 TL

 900.00TL

960.00TL 

 1030.00TL

1135.00TL

 

 

V. Sınıf

 

(A) Grubu Yapılar

1.040.00 TL

 1.150.00TL

1.230.00TL

 1320.00TL

1425.00TL

(B) Grubu Yapılar

1.270.00 TL

 1.400.00TL

1.500.00TL

 1610.00TL

1764.00TL

(C) Grubu Yapılar

1.450.00 TL

 1.600.00TL

1.710.00TL

 1835.00TL

2023.00TL

(D) Grubu Yapılar

1.750.00 TL

 1.900.00TL

2.040.00TL

 2150.00TL

2383.00TL

 

 

Yapının Mimarlık Hizmetlerine
Esas Olan Sınıfı

Yapının Birim Maliyeti 
(BM) TL/m2

 

2010

2011

2012

I. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

73.00 TL

80.00

 80.00

(B) Grubu Yapılar

127.00 TL

137.00

 140.00

 

II. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

201.00 TL

216.00

 225.00

(B) Grubu Yapılar

276.00 TL

297.00

 305.00

(C) Grubu Yapılar

 

343.00

 360.00

 

III. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

448.00 TL

482.00

 475.00

(B) Grubu Yapılar

511.00 TL

565.00

 560.00

 

IV. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

577.00 TL

625.00

 615.00

(B) Grubu Yapılar

640.00 TL

701.00

 695.00

(C) Grubu Yapılar

761.00 TL

819.00

 800.00

 

V. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

945.00 TL

1035.00

 1015.00

(B) Grubu Yapılar

1.144.00 TL

1235.00

 1240.00

(C) Grubu Yapılar

1.279.00 TL

1415.00

 1400.00

(D) Grubu Yapılar

1.559.00 TL

1710.00

 1690.00

 

Yapının Mimarlık Hizmetlerine
Esas Olan Sınıfı

Yapının Birim Maliyeti 
(BM) TL/m2

 

2007 

2008

2009

I. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

61.00 TL

 65.00

 71.00

(B) Grubu Yapılar

105.00 TL

 112.00

 123.00

 

II. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

167.00 TL

 178.00

 195.00

(B) Grubu Yapılar

230.00 TL

 245.00

 268.00

 

III. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

375.00 TL

 399.00

 437.00

(B) Grubu Yapılar

427.00 TL

 455.00

 498.00

 

IV. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

482.00 TL

 513.00

 561.00

(B) Grubu Yapılar

533.00 TL

 568.00

 622.00

(C) Grubu Yapılar

640.00 TL

 682.00

 746.00

 

V. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

794.00 TL

 846.00

 926.00

(B) Grubu Yapılar

962.00 TL

 1025.00

 1122.00

(C) Grubu Yapılar

1.098.00 TL

 1169.00

 1279.00

(D) Grubu Yapılar

1.311.00 TL

 1396.00

 1528.00 

Yapının Mimarlık Hizmetlerine
Esas Olan Sınıfı

Yapının Birim Maliyeti 
(BM) TL/m2

 

2004 

2005

2006

I. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

46.000.000

51.000.000

54,00 YTL

(B) Grubu Yapılar

80.000.000

89.000.000

94,00 YTL

 

II. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

127.000.000

141.000.000

149,00 YTL

(B) Grubu Yapılar

173.000.000

193.000.000

205,00 YTL

 

III. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

283.000.000

315.000.000

334,00 YTL

(B) Grubu Yapılar

322.000.000

359.000.000

381,00 YTL

 

IV. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

364.000.000

406.000.000

430,00 YTL

(B) Grubu Yapılar

402.000.000

448.000.000

475,00 YTL

(C) Grubu Yapılar

483.000.000

539.000.000

571,00 YTL

 

V. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

599.000.000

668.000.000

708,00 YTL

(B) Grubu Yapılar

725.000.000

809.000.000

858,00 YTL

(C) Grubu Yapılar

828.000.000

924.000.000

979,00 YTL

(D) Grubu Yapılar

989.000.000

1.103.000.000

1.169,00 YTL
 

Yapının Mimarlık Hizmetlerine
Esas Olan Sınıfı

Yapının Birim Maliyeti 
(BM) TL/m2

 

2001

2002

2003

I. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

20.000.000

33.000.000

43.000.000

(B) Grubu Yapılar

35.000.000

57.750.000

75.000.000

 

II. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

55.000.000

90.750.000

118.000.000

(B) Grubu Yapılar

75.000.000

123.750.000

161.000.000

 

III. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

123.000.000

202.950.000

264.000.000

(B) Grubu Yapılar

140.000.000

231.000.000

300.000.000

 

IV. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

158.000.000

260.700.000

339.000.000

(B) Grubu Yapılar

175.000.000

288.000.000

375.000.000

(C) Grubu Yapılar

210.000.000

346.000.000

450.000.000

 

V. Sınıf

(A) Grubu Yapılar

260.000.000

429.000.000

558.000.000

(B) Grubu Yapılar

315.000.000

519.750.000

676.000.000

(C) Grubu Yapılar

360.000.000

594.000.000

772.000.000

(D) Grubu Yapılar

430.000.000

709.500.000

922.000.000