14.02.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

14.02.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

14.02.2014 TARİH VE 80 SAYILI MECLİS KARARI:
1- Planlardaki bina yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2008 tarih ve 105 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına,

2- Oyun salonları, kahvehane vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50)m’den, “İnternet Bilgi Hizmet ve Oyun Salonlarında” ise iç yükseklik; (Taban döşeme üst kotundan tavan tabliyesi alt kotuna kadar) (3.20) m. den az olamaz.

3-Binalarda Çöp Toplama Merkezleri;

Ayrık veya Müstakil Blok Nizam’da bulunan ve kapıcı dairesi yapılması gerekli olan binalarda “Çöp Toplama Merkezi” yapılması zorunludur. Bu çerçevede;

  • Çöp alımı ve nakliyesinin sorunsuz olabilmesi için araç trafiğini engellemeyecek şekilde parselin yol cephesinde veya parsele çöp arabalarının kolaylıkla giriş-çıkış yapılması durumunda parselin uygun yerinde tesis edilmelidir.
  • Çöp toplama merkezleri belediyenin uygun göreceği şekilde konumlandırılmalıdır. Bu yerlerin etrafı; yüksekliği (1.50) m. ahşap, tel vb. elemanlarla çevrelenmelidir.
  • Çöp bidonları evsel atıkların geri dönüşümü olacak şekilde tertiplenmelidir.
  • Daire sayısına göre düzenlenecek çöp toplama merkezi ölçüleri ve yer altı konteynır sayıları:

Bağımsız Bölüm Sayısı

28-82
83-164
165-246

Çöp Toplama Merkezi Ölçüleri

2.00x2.00
2.00x4.00
2.00x6.00

Konteynır Sayısı (5000 lt’lik)

1
2
3


Daire sayısının tabloda verilenden fazla olması halinde her (82) daire için 1 adet konteynır fazla düşünülmeli ve yeri ayrılmalıdır.

4-Oto yıkama yerleri: Oto Yıkama yerleri; Sanayi alanlarında, akaryakıt istasyonlarında ve mesken sahası dışındaki kapalı otoparklarda yapılabilir.

5-Düğün Salonları: İmar planlarında Ticaret Alanlarında ve Yapı Kullanma İzin Belgesinde “Düğün Salonu” olarak işlem görmüş binalarda yapılabilir.

Yeni yapılarda yapı ruhsat aşamasında, mevcut binalarda ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilirken “UKOME” den uygun görüş alınacaktır. İç yüksekliği (3.50)m. den veya yüksekliği (3.00)m.den az olmamak kaydı ile (1.00) m² alana düşen hacim miktarı (3.50)m3’den az olmayacaktır. Gerekli olan otopark miktarının tamamının parsel zemininde veya mülkiyeti kendisine ait olmak üzere ve imar planında gösterilmek üzere komşu parselde yerinin tesis edilmesi kaydıyla yapılacaktır.

6-Mevzuata uygun olarak yapılmış mevcut binalarda subasman kotu bina girişindeki tretuvar üst kotundan itibaren en fazla (1.50)m. seviyesinde tertiplenmiş olan bodrum katlarda (alt zemin kat); kat mülkiyeti hükümleri saklı kalmak kaydı ile bağımsız bölüm numarası almış veya arsa hisse satışı tapusu olan bodrum katlar ruhsat eki mimari projesindeki kullanımına göre mesken veya depo, tamamen açığa çıkan bodrum katlar ise ticaret olarak kullanılabilir.

7-Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Ticari işletmeler ile ilgili UKOME görüşü” alınması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı ile alınan meclis kararına “Oteller, Bankalar ve kargo şirketleri” ifadelerinin ilave edilmesine karar verilmiştir.

17 September, 2020 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ