“Çocuk Gözüyle Mimar Sinan” Ulusal Resim Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu

“Çocuk Gözüyle Mimar Sinan” Ulusal Resim Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu

Mimarlar Odası Konya Şubesi ve El Sanatları Derneği’nin birlikte düzenlediği Çocuk Gözüyle Mimar Sinan Ulusal resim yarışmasına toplamda 97 eser katılım göstermiştir. Yarışma sürecinin tamamlanması ile 97 eserin başvuruları incelenmiştir. Şartname usullerine uygun olan 97 eser jüri üyelerinin oylamasına sunulmuştur. Çalışmalar iki aşamalı eleme yöntemi ile ele alınmıştır. Birinci aşamada 97 eseri jüri üyeleri puanlayarak sıralamışlardır ve her eserin aldığı puanlar ortak bir tabloda birleştirilerek ikinci aşamaya hak kazanan 10 eser belirlenmiştir. Üç eserin eşit puan almasından dolayı 12 eser ikinci elemede jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. 5 eser ödül almaya hak kazanmıştır. 

Ödül Almaya Hak Kazanan Eserler

Feyza Reyyan COŞKUN
Çalışmanın renk ve kompozisyon uyumu güçlü bulunmuştur. Özellikle renk kullanımının resimde bütünlük sağlaması takdir edilmiştir. Aynı zamanda çocuk algısının Mimar Sinan eserleri üzerinden ele alınışı başarılı görülmüştür. Farklı görsellerin kompozisyonu iyi sağlanmış ve konuyu başarılı olarak ifade etmiştir. Çalışmada çocuk ile mimari eserlerin etkileşimi başarılı görülmüştür. Kompozisyonun soyut yaklaşımı ve bütünsel olarak ele alınması olumlu bulunmuştur. Çocuk ve Mimar Sinan temasına işaret eden anekdotun resme dahil edilmesi beğenilmiştir.

Mira ULUSOY
Mimari eserler ile çocukların hayal dünyasının birleşimi başarılı olarak resmedilmiştir. Bir çocuğun hayal dünyasında Mimar Sinan eserlerini nasıl algıladığı iyi ifade edilmiştir. Bir serüven şeklinde bütünlüğü sağlaması başarılı görülmüştür. Mimari eserlerle çocukları temsil eden imgelerin birlikteliği, renklerin kendi içinde dengeli ve uyumlu kullanılması çalışmanın başarısına katkı sağladığı belirtilmiştir ancak resmin genelinde seçilen renklerin derinlik hissini zayıflattığı ifade edilerek eleştirilmiştir. 

İbrahim Taha KARAGÖZ
Çalışmanın renk ve kompozisyon uyumu güçlü bulunmuştur. Çizim ve boyama tekniğindeki ifade güçlü görülmüştür. Mimar Sinan figürü Nasrettin hocaya benzetilerek eleştirilmiştir. Mimar Sinan eserlerinin diğer görsellerle uyumu başarılı bulunmakla beraber Osmanlı motifleri ile döneme atıfta bulunması olumlu bulunmuştur. 

Defne CEYRAN
Eserlerin sadece bir katalog mantığı ile düzenlenmesi eleştiri almıştır. Ancak renk kullanımı ve dengesi, imajların başarısı yeterli bulunmuştur. Resimsel ve tasarımsal bir üslupla yapıldığı anlaşılmaktadır. Tipografi oldukça kurgusal kullanılmış ve bazı imajların (Mimar Sinan’ın çeşitli yapılarının resmedilmesi) kullanımı döneme atıfta bulunduğu için esere olumlu katkı sunduğu görülmektedir. Mimari eserlerin çizim kalitesi ve ifadelendirilmesi başarılı görülmüştür. Resimdeki farklı eserlerin bütünlüğü sağlanması beğenilmiştir. Mimar Sinan eserleri bağlamında konuya hâkimiyeti başarılı görülmüştür. 

Eylül ÇELİKKIRAN
İmajlar ve renk kullanımı başarılı olsa da kompozisyon diğerlerine göre daha zayıf görülmüştür. Çalışmada Mimar Sinan’ın çeşitli yapılarına yer verilmesi olumlu bulunmuştur. Kompozisyondaki çocuk figürü vurgusu olumlu değerlendirilmiştir. Mimari eserlerle çocukların bir bütün olarak ele alınması başarılı görülmüştür.

ÖDÜL ALAN ESERLER 

1.Ödülü Kazanan Eser
Eserin Sahibi: Feyza Reyyan COŞKUN


2.Ödülü Kazanan Eser
Eserin Sahibi: Mira ULUSOY


3.Ödülü Kazanan Eser
Eserin Sahibi: İbrahim Taha KARAGÖZ


1.Mansiyon Ödülünü Kazanan Eser
Eserin Sahibi: Defne CEYRAN

 

2.Mansiyon Ödülünü Kazanan Eser
Eserin Sahibi: Eylül ÇELİKKIRAN

23 June, 2021 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ